Kong Haakon var med til Sydpolen

 

Roald Amundsens  ekspedisjoner ville vært umulige å gjennomføre uten velgjørere. Ved noen av dem var finansieringen like krevende som selve bragden. Om ikke kong Haakon fra sin private kasse hadde sendt polfareren en bankremisse på kr. 10 000,- og med det utløst et lite skred av private donasjoner og en betydelig bevilgning fra Stortinget, ville polpunktet aldri blitt nådd. Derfor la Amundsen igjen et brev til  majesteten i teltet som sto igjen på polpunktet. Om han ikke selv kom tilbake, måtte kongen takkes.

Slik er det med Stiftelsen Roald Amundsens fødested også. Uten velgjørere, offentlige og private, vil vi ikke nå de ambisiøse målene vi har satt. Det viktigste vi kan gi tilbake er den betydelige goodwill som støtte til vår merkevare vil gi alle som støtter oss. 

RAF – vil du være med

Vi har også et eget VIPPS nummer: 63 97 37,
og takker alle på forhånd som ønsker å støtte stiftelsen vår!