Åpning av “Framheim” på Tomta

Onsdag 2.november kl. 1900 på Roald Amundsens fødested:

Fram-museets direktør, Geir Kløver, forteller om Roald Amundsens
private brev og åpner «Framheim» på Tomta.

Stiftelsen Roald Amundsens fødested inviterer onsdag 2.november til offisiell åpning av «Framheim», en nøyaktig kopi i full størrelse av huset Roald Amundsens Sydpolekspedisjon bygde på isen i Antarktis og hvor de bodde før ekspedisjonen til selve polpunktet i 1910-1911.

Dette er det eneste sted i verden hvor en fullstendig kopi av «Framheim» er bygd, og hvor man kan få en liten følelse av hvordan det var for ni mann å bo på ett rom i mange måneder på klodens mest ugjestmilde sted.

Det er Fram-museets direktør, Geir Kløver, som klipper snoren. Etter åpningen holder Kløver et foredrag om det store bokverket «Din alltid hengivne bror». Dette er Fram-museets nye utgivelse i tre bind med mer enn 1000 private brev fra Roald Amundsen. Brevene er tidligere ikke publisert og både brevene og dagboksopptegnelser gir en helt spesiell innsikt i planlegging av ekspedisjonene og ikke minst hvordan Roald Amundsen levde sitt private liv. Disse brevene gir et helt nytt og unikt kildegrunnlag for all videre Roald Amundsen-forskning.

«Framheim»-leiren i Antarktis med telt, proviantlager og hovedhus.
«Din alltid hengivne bror», Bokverk i tre bind med mer enn 1000 private brev fra Roald Amundsen.